آمار

تعداد نشریات14
تعداد شماره‌ها104
تعداد مقالات876
تعداد مشاهده مقاله1,731,296
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,500,592
نویسنده = محمد نریمانی
تعداد مقالات: 20

1

اثربخشی آموزش برنامه‌ی دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن

ناتوانی های یادگیری
دوره 4، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 100-120
محمد نریمانی؛ راضیه جلالی نژاد؛ عادله شعربافزاده؛ زمان اژدری

2

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

ناتوانی های یادگیری
دوره 6، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 121-140
محمد نریمانی؛ سعید پورعبدل؛ سجاد بشرپور

3

اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربه‌ای و پریشانی روان‌شناختی نوجوانان دارای اختلال یادگیری خاص

ناتوانی های یادگیری
دوره 8، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 110-133
محمد نریمانی؛ مینا طاهری فرد

4

اثر بخشی توان بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی(حافظه کاری و توجه) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی 

ناتوانی های یادگیری
دوره 2، شماره 3، بهار 1392، صفحه 91-115
محمد نریمانی؛ اسماعیل سلیمانی

5

اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی بر کارکر دهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/ بیش فعالی

ناتوانی های یادگیری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 98-115
حسین قمری کیوی؛ محمد نریمانی؛ هیوا محمودی

6

بررسی اثربخشی روش های نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی

ناتوانی های یادگیری
دوره 1، شماره 2، بهار 1391، صفحه 6-21
ملاحت امانی؛ اوشا برهمند؛ محمد نریمانی

7

بررسی کارآمدی مراکز ناتوانی های یادگیری استان اردبیل در بهبود علایم اختلال یادگیری دانش آموزان

ناتوانی های یادگیری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 109-128
محمد نریمانی؛ سوران رجبی؛ غلامعلی افروز؛ حسن صمدی خوشخو

8

مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانشآموزان دارای اختلال ریاضی

ناتوانی های یادگیری
دوره 2، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 154-176
محمد نریمانی؛ مسلم عباسی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی

9

مقایسه ی اثربخشی آموزش متمرکز برهیجان و کنترل تکانه برفرسودگی تحصیلی و عواطف مثبت و منفی دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری

ناتوانی های یادگیری
دوره 3، شماره 3، بهار 1393، صفحه 79-99
محمد نریمانی؛ کریم عالی ساری نصیرلو؛ توکل موسی زاده

10

مقایسه‌ی اثر بخشی راهبردهای آگاهی واج‌شناختی و چند حسی فرنالد بر پیشرفت مهارت های خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان

ناتوانی های یادگیری
دوره 4، شماره 3، بهار 1394، صفحه 104-120
محمد نریمانی؛ رویا نوری؛ عباس ابوالقاسمی

11

مقایسه استحکام روانی و تحمل ابهام در مادران فرزندان با ناتوانی یادگیری خاص و عادی

ناتوانی های یادگیری
دوره 9، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 153-170
محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ نسیم اسماعیلی فارسانی؛ زهرا رستم اوغلی

12

مقایسه ی باورهای خودکارآمدی و انگیزه ی پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری

ناتوانی های یادگیری
دوره 1، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 85-104
رقیه علایی خرایم؛ محمد نریمانی؛ سارا علایی خرایم

13

مقایسه‌ی حساسیت بین فردی و تعادل عاطفی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص

ناتوانی های یادگیری
دوره 5، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 125-141
محمد نریمانی؛ پرویز پرزور؛ سجاد بشرپور

14

مقایسه‌ی سرمایه روان‌شناختی و سبک‌های عاطفی در بین دانش‌آموزان پسر با و بدون ناتوانی یادگیری

ناتوانی های یادگیری
دوره 4، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 100-118
محمد نریمانی؛ یحیی شاه محمدزاده؛ عظیم امیدوار؛ خسرو امیدوار

15

مقایسه ی شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا

ناتوانی های یادگیری
دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 6-23
عباس ابوالقاسمی؛ حسن رضایی جمالویی؛ محمد نریمانی؛ عادل زاهدبابلان

16

مقایسه ی نارسایی هیجانی، باورهای خودکارآمدی و عزتنفس در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانییادگیری

ناتوانی های یادگیری
دوره 3، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 78-91
محمد نریمانی؛ زهره وحیدی

17

نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص

ناتوانی های یادگیری
دوره 8، شماره 3، بهار 1398، صفحه 112-133
محمد نریمانی؛ جمال رشیدی؛ بهمن زردی

18

نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری

ناتوانی های یادگیری
دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 109-127
محمد نریمانی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی؛ عادل زاهد؛ عباس ابوالقاسمی

19

نقش سبک‌های دلبستگی و کیفیت زندگی در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری

ناتوانی های یادگیری
دوره 3، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 124-142
محمد نریمانی؛ فاطمه یوسفی؛ رضا کاظمی

20

نقش هوش اخلاقی و اجتماعی در پیش بینی تاب‌آوری و کیفیت زندگی والدین کودکان دارای ناتوانی یادگیری

ناتوانی های یادگیری
دوره 5، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 106-128
محمد نریمانی؛ مظفر غفاریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.